Əsgərov Ə. T., Bilalov B. Ə., Gülalıyev Ç. G. Ekoloji turizm: dərslik (2011)