Şükürlü Ə. C. Qədim türk yazılı abidələrinin dili (1993)