Həbibov Ə. M. Cənubi Azərbaycanda azadlıq hərəkatı, 1914-1918-ci illər (1988)