Abdullah Manaz. Atatürk Reformları ve İslam (2010)