Abdurrahim Dede. Rumeli’nde bırakılanlar: Batı Trakya Türkleri (1975)