Abdürrahim Şerif Beygu. Erzurum: Tarihi, Anıtları, Kitabeleri. 1. Cilt (1936)