Nəzərova A. H. Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti (2014)