Adil Dağıstan, Adnan Sofuoğlu. İşgalden katılıma Hatay (2008)