Xəlil A. S. Əski türk savlarının semiotikası (2006)