Ahmet Altıntaş. Milli Mücadele’de Yeşil Ordu Cemiyeti ve siyasi kökenleri. Doktora tezi (1995)