Ahmet Gökhan Ertürk. Ötüken Uygur Kağanlığı’nda devlet teşkilatı (744-840). Yüksek lisans tezi (2020)