Metin Ayışığı. Mareşal Ahmet İzzet Paşa: askerî ve siyasî hayatı (1997)