Akif Çelik. Tarih ve kültür açısından Derbend şehri (Fethinden Selçuklulara kadar). Yüksek lisans tezi (2016)