Faruk Sümer. Abbasiler Tarihinde Orta Asyalı Bir Prens: Afşin (1987)