Zəngilanlı O., Rəhimoğlu A. Zəngilan: tarixi, coğrafiyası, iqtisadiyyatı (2015)