Piriyev A. H., Piriyeva S. A. Atalardan Galan Xazinə (2017)