Alptekin Müderrisoğlu. Kurtuluş Savaşı’nın malî kaynakları (1974)