Məmmədov A. M. Tarixi yaddaş milli dil güzgüsündə: qədim türk abidələrinin leksikası və Azərbaycan dili (2015)