Məmmədov A., Məhərrəmov A. Goranboy orta əsrlərdə (1992)