Xəlilov A. X. Azərbaycan SSR 1920-1930-cu illərdə (2015)