Xəlilov A. Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu nəşrlərinin biblioqrafiyası, 1950-2006 (2007)