Ayet Abdülaziz Goca. Haydar Tilbe’nin Mahzenü’l esrâr mesnevisi (önsöz, giriş, metin ve tercüme, dizin). Doktora tezi (2000)