Ayferi Göze. Siyasal Düşünceler ve Yönetimler (1989)