Ayşe Gül Sertkaya. Şeyh-Zade Abdürrezzak Bahşı: hayatı ve eserleri. Doktora tezi (1997)