Ayşe Nur Kırgız. Van Ulupamir Kırgız Ağzı Üzerine Derleme Çalışması: İnceleme–Metin–Sözlük. Yüksek Lisans Tezi (2009)