Ayşe Onat. Hunların Doğuda Siyasal Üstünlük Dönemi, M.S. 25–46 (1987)