Çingizoğlu Ə., Məmmədli B. Qarabağ 1918–1920–ci illərdə (2010)