Bayramlı Z. H., Şabiyev B. Ş. Azərbaycan Səfəvi dövləti, XVI–XVII əsrlər (2017)