Mehmet Aydın. Bayat: Bayat Boyu ve Oğuzların Tarihi (1984)