Bahtiyar Vahabzâde. Gurub Düşünceleri: Şiirler (1995)