Bilal Eryılmaz. Osmanlı Devletinde Millet Sistemi (1992)