Murat Gündoğdu. Bogos Nubar Paşa’nın siyasi faaliyetleri, 1912-1922 (2019)