Seyidzadə E. V. Borland C++ ilə obyektyönlü proqramlaşdırma (2007)