Qasımov С. Ə. Cümhuriyyətin təhlükəsizlik orqanları, 1918–1920 (2018)