Javid Huseynov. Rusların Hazar Denizi sahasına yayılması (1700-1750). Yüksek lisans tezi (2023)