Cavadov C. Q. Azərbaycanda xeyriyyəçilik hərəkatı: XIX əsrin sonu və XX əsrdə (1999)