Celâl Dora. Kore Savaşında Türkler, 1950–1951 (1963)