Mehmet Gönlübol, Cem Sar. Atatürk ve Türkiyenin Dış Politikası, 1919–1938 (1990)