Cemal Gökçe. Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Kafkasya Siyaseti. Doktora tezi (1979)