Cemal Ülke. Kürdistan eyaleti’nin idarî yapısı (1847-1867). Yüksek lisans tezi (2014)