Çetin Sungur. Rahimizade İbrahim Harimi Çavuş’un “Zafername-i Sultan Murad Han” adlı eserinin transkripsiyonu. Yüksek lisans tezi (1998)