Bayramlı C., Zifəroğlu V. Azərbaycan hökmdarları: Səfəvilər (2015)