Əlizadə M. N., Eminov F. B. İnformatika və geoinformatika (2013)