Məmmədli R. H. İngiliscə-azərbaycanca izahlı kompüter terminləri lüğəti (2014)