Abbasov C. R. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası (2005)