Füruzan Kınal. Çivi Yazısının Doğuşu ve Gelişmesi (1969)