Kemal H. Karpat. Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma (2006)