Dündar Alikılıç. Abbâsî Devleti’nden Hakkâri Beyliği’ne İrisân Beyleri (trs)