Salahov S. V., Balayev R. Ə., Əlibəyov N. V. Aqrar iqtisadçı alimlər (2012)