Hrant D. Andreasyan. Urfalı Mateos Vekayi–Nâmesi (952–1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136–1162). (2000)